Σχετικά με εμάς

Το έργο PRIME υλοποιείται από την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚοινΣΕπ) «Hospitality and Agrifood Made Easy» (εν συντομία «MadeEasy») η οποία συστάθηκε το Σεπτέμβριο του 2018 με στόχο να υποστηρίξει τις δραστηριότητες αγροτουρισμού, καλλιέργειας και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων στην Κρήτη, με πλήρη σεβασμό στην αρχή της συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας και την εξυπηρέτηση των γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.

 

 

Διαθέσιμη Τεχνογνωσία
Η «MadeEasy» έχει ήδη πραγματοποιήσει σειρά πειραμάτων που αφορούν το σύνολο της διαδικασίας παραγωγής των στιγμιαίων πρωτεϊνικών γευμάτων PRIMΕ. Επίσης, έχει αναπτύξει πειραματικές διατάξεις αυτοματισμού που χρησιμοποιούν αισθητήρες αερίων για τον έλεγχο της ποιότητας και της ασφάλειας των μεταποιούμενων αγροτικών προϊόντων με έμφαση στο προσδιορισμό/διάγνωση της διαδικασίας ζύμωσης κατά την ξήρανση φρούτων.
Η τεχνογνωσία που υπάρχει σχετικά με τη χρήση αισθητήρων οσμής θα χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια του έργου για την παρακολούθηση των χαρακτηριστικών των αποξηραμένων γευμάτων στο πέρασμα του χρόνου.

Επίσης πρόσφατα η «MadeEasy» ξεκίνησε ερευνητική δράση στην κατεύθυνση του ποιοτικού ελέγχου τροφίμων κάνοντας χρήση  φασματοσκοπικών αισθητήρων οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν στο έργο σαν ένα μέσο μέτρησης της υγρασίας του αποξηραμένου πουρέ ώστε να διασφαλιστεί ότι βρίσκεται κάτω από τα επιθυμητά όρια.

Συνολικά, το έργο PRIME θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία που υπάρχει και αναπτύσσεται ήδη στην «MadeEasy» σχετικά με τη δημιουργία διατάξεων που μελετούν την ασφάλεια και τη διατήρηση των θρεπτικών χαρακτηριστικών των τροφίμων, με στόχο να ικανοποιηθούν οι αυξημένες απαιτήσεις των καταναλωτών για ασφαλή, θρεπτικά και ευκολόχρηστα τρόφιμα.

 

yellow, split, beans