Ενότητες Εργασίας

ΕΕ.1 (Βιομηχανική Έρευνα, M1 – M6),  Σχεδιασμός πειραματικών διαδικασιών για τη μελέτη και την παραγωγή των PRIME γευμάτων.

ΕΕ.2 (Βιομηχανική Έρευνα, M1 – M24), Χρήση βοτάνων και άλλων φυσικών παραγόντων για τη συντήρηση των γευμάτων PRIME.

ΕΕ.3 (Βιομηχανική Έρευνα, M1 – M24), Έξυπνος έλεγχος παραγωγικής διαδικασίας.

ΕΕ.4 (Βιομηχανική Έρευνα, M1 – M30), Ανάπτυξη και ευέλικτη προσαρμογή  της πιλοτικής μονάδας παραγωγής.

EΕ.5 (Μελέτη Σκοπιμότητας, M25 – M30), Δυνατότητες εμπορικής αξιοποίησης γευμάτων PRIME.

EΕ.6 (Ενισχύσεις Καινοτομίας για ΜΜΕ, M1 – M15), Στήριξη καινοτομίας γευμάτων PRIME.